Digitalna diplomatija za otvaranje pristupa europskoj kulturi

747
Ponedjeljak, 16 maj 2011 10:22
Europska unija bi trebala učiniti raznolike kulturne sadržaje više pristupačne ljudima širom svijeta putem povećanog ulaganja u kulturu, a naročito u digitalnu diplomatiju, rekao je hlandski liberalni zastupnik Marietje Schaake.

“EU je među najbogatijim i kulturno najraznovrsnijim područjima u svijetu, ali premalo radimo da preuzmemo lidersku poziciju koristeći tu prednost”, tvrdi Schaake, koja je izradila izvještaj Europskog parlamenta  o kulturnim dimenzijama vanjskih aktivnosti EU.
U izvještaju se naglašava važnost kulturne suradnje sa stranim zemljama kao način da se unaprijede interesi i vrijednosti  Europe u svijetu – uključujući demokratiju, ljudska prava, sprječavanje sukoba i izgradnju mira.
Schaake se požalila  da, dok Kina, NATO i SAD-u ulažu u kulturnu i digitalnu diplomatiju , kultura u EU dolazi kao potencijal da se spasi proračun.
Ona je napomenula da su nekoliko odjela Europske komisije – trgovina, razvoj, kultura i obrazovanje, kao i vanjski odnosi – uključeni u EU vanjske kulturne politike, ali da njihovo djelovanje nije bilo dovoljno dobro koordinirano.
Ona vidi postavljanje EU službe za vanjske poslove (EEAS) kao savršenu priliku za “pojednostaviti i uskladiti kulturne programe”.
Osim toga “, dok EU ima atraktivan, raznolik kulturni sadržaj, on mora biti više pristupačan ljudima diljem svijeta. Moramo također otvoriti informacije o EU u cjelini te o kulturnim programima putem Interneta”, rekla je Schaake.
EU strategija kulturne diplomatije trebala bi se usredotočiti na “digitalni diplomatiju”, rekla je ona, objašnjavajući da  “omogućavajući spajanje što više ljudi  bez cenzuriranja, sve više ljudi može pristupati informacijama i kulturnim sadržajima”, kao i iskusiti digitalizirane kulturne raznolikosti u Europi.
“Kultura, vrijednosti i sloboda su jako isprepletene. Stoga su strateško pitanje za Europu”, rekla dodajući da su ljudi, umjetnici, studenti i poduzetnici često najbolji ambasadori, te da “kultura može olakšati pristup i kontakt gdje su politički odnosi blokirani ili teški “.
Schaake je naglasila da su  europski jezici dio svoje kulturne baštine i raznolikosti, te napomenula da se jezik već koristi kao alat za kulturne odnose, navodeći ” Alliance Francaise ‘kao primjer.
http://ceppei.ba/bos/index.php?option=com_content&view=article&id=6274&Itemid=72