( Digitalna ) revolucija u Velikoj Britaniji

793

Digitalizacija odnosa država-građani u Velikoj Britaniji

Velika Britanija je ovih dana ponovo   okupila najvažnije stratege u oblasti digitalizacije usluga i servisa koje vlada ove zemlje pruža građanima. Predstavila je prvih 5 od 25 planiranih digitalnih servisa,  uz procenu da će time već u 2015. god.  da uštedi oko 2 milijarde evra svojih poreskih platiša kao i njihovo vreme.

Na prezentaciji koju su nazvali ’’ Sprint 14’’ britanski ministri i najviši zvaničnici javno su demonstrirali  prve nove servise.

 ’’Digital tax account’’ ili digitalni račun za takse svakako je najvažniji i treba da omogući  41. milionu obveznika PAYE ( Pay as You earn ) da putem Interneta pristupaju svojim poreskim dosijeima i plaćaju svoje obaveze prema državi. Trenutno se ovaj posao obavlja putem telefona ili pismima.

Greg Clark, izvršni direktor u Kabinetu Premijera, demonstrirao je aplikaciju koja  omogućava britanskim građanima da se online prijave u biračke spiskove. Ovaj servis će pored 5 miliona onih koji su se već online registrovali da obraduje i četrdesetak miliona preostalih birača kojima ovaj posaopredstoji ali će im aplikacija uštedeti vreme.

Mike Person, glavni koordinator iz Kancelarije za Vize, demonstrirao je aplikaciju za ’’ Tier 2 ’’ Prioritetne vize, koja omogućava brže i jeftinije prijavljivanje za britanske vize za određene grupe građana van evropske unije. Prošle godine je izdato oko 3,5 miliona viza ovog tipa.

Oliver Morley, izvršni direktor britanske državne agencije za registraciju vozača i vozila, demonstrirao je kako britanski vozači mogu da pogledaju svoj dosije u ovoj Agenciji odnosno da se informišu o eventualnom broju negativnih poena ili saobraćajnim kaznama. Ovaj servis koristiće blizu 40 miliona registrovanih vozača.

Jeremy Wright, podsekretar ministra za sankcije i rehabilitaciju, prikazao je novi online servis kojim će se u budućnosti zakazivati posete zatvorenicima u Britaniji. Procenjuje se da ih ima oko 1,5 miliona godišnje. Trenutno,  zakazivanje se vrši elektronskom poštom, telefonom ili lično.

Na pomenutoj javnoj prezentaciji britanski ministri i visoki zvaničnici razmotrili su i druge aspekte digitalne revolucije u sistemu odnosa država – građanin.

Ministar Francis Maude nije propustio priliku da se pohvali  da je digitalni plan britanske vlade dobio međunarodno priznanje  jer obezbeđuje odgovorniju, dinamičniju i efikasniju državnu upravu. Ovaj plan jača i britansku ekonomiju, jer podstiče inovativne IT snabdevače širom Britanije kao i male i srednje IT preduzetnike da dobiju državne poslove.

Ipak najveću korist dobijaju građani, koji će uštedeti novac i imati više slobodnog vremena koristeći ove državne digitalne servise u vreme i na način kako njima najviše odgovara.

Ova promocija digitalnih servisa britanske države nastavak je prošlogodišnje prezentacije ’’ 400 dana ’’ koja obavezuje modernizaciju 25 najvažnijih usluga i servisa koje britanska država pruža građanima.

Mike Bracke, izvršni direktor Vladinog digitalnog servisa  najavio je da će se uskoro pojaviti nove digitalne olakšice i alati za britanske građane i da će oni biti najbolji u svetu. Što je još važnije, oni će biti jednostavni za korišćenje, kao što se sada koriste bankarske online transakcije ili online rezervacija knjiga ili hotela.

Digitalizacija definitivno postaje realnost u odnosima države Velike Britanije i njenih podanika.

Podanici države Srbije još uvek nisu dostigli digitalni status.

 

  Autor teksta Zvonko Šošević,

Beogradska inicijativa za javnu i digitalnu diplomatiju

www.www.bidd.org.rs

redakcija Žarko Jovanović,

Beogradska inicijativa za javnu i digitalnu diplomatiju

www.www.bidd.org.rs

 

Fotografije:  Twitter