Postanite digitalni ambasador Srbije

814
„Beogradska inicijativa za digitalnu javnu diplomatiju“ BIDD je nevladino, neprofitno i nezavisno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i primene digitalne i javne diplomatije kao savremih oblika promocije vrednosti Srbije i zemalja u okruženju.
postanite digitalni ambasador Srbije

Udruženje se bavi sledećim aktivnostima:

  1. istraživanje javne i digitalne diplomatije,
  2. promovisanje vrednosti Srbije i zemalja u okruženju,
  3. informisanje i edukacija građana Srbije, njenih zvaničnih institucija i građanskih inicijativa u oblasti javne i digitalne diplomatije,
  4. umrežavanje građana i institucija,
  5. podsticanje i podrška inicijativama za izučavanje i primenu digitalne i javne diplomatije,
  6. prenošenje znanja i primena stečenih iskustava,
  7. realizacija skupova, seminara, predavanja, tribina i drugih oblika razmene informacija u oblasti digitalne i javne diplomatije,
  8. realizacija programa poseta, praksi, susreta i razmena mladih i studenata,
  9. realizacija projekata, istraživanja i savetovanja,
  10. izrada i publikovanje brošura, analiza, studija, stručno-naučnih radova, zbornika i knjiga, aplikacija i ostalih sličnih sadržaja.

Ako Vas ova tema zanima i želite da učetvujete u radu Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju, pošaljite nam prijavu sa biografijom na adresu info@bidd.org.rs.

Više informacija o digitalnoj i javnoj diplomatiji možete naći na našem zvaničnom sajtu: http://www.bidd.org.rs/sta-je-digitalna-diplomatija-kako-se-moze-primeniti-u-srbiji/

http://www.studentskizivot.com/volontiranje-za-studente/postanite-digitalni-ambasador-srbije/