Povećanje broja usluga na Portalu eUprave Republike Srbije

824
eupravaBeograd, 3. oktobar 2014. godine – Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije Željko Ožegović predstavio je danas domete i značaj Portala eUprava, kao i koristi nastale uvođenjem elektronskih usluga javne uprave za građane i privredu.

 

 

 

Željko Ožegović

Ožegović je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije objasnio da je ovaj portal veoma važan, s obzirom na to da naši građani žele kvalitetnije i efikasnije usluge državne uprave.

Nove informacione tehnologije sve to omogućavaju, i ujedno smanjuju troškove građana, privrede i same državne administracije, naveo je on i izrazio uverenje da će se u narednom periodu povećati broj korisnika ove usluge.

Od ove godine, kako je dodao, na portal se mogu postaviti i nacrti zakona koji idu na javnu raspravu, što omogućava građanima i nevladinim organizacijama da u procesu donošenja zakona učestvuju svojim idejama i mišljenjima.

Ožegović je uputio poziv svim lokalnim samoupravama i državnim organima da za pružanje svojih usluga koriste portal eUprave.

Predstavnik NALED-a Ivan Radak predstavio je istraživanje iz jula ove godine, koje je pokazalo da su predstavnici privrednog sektora naveli administraciju kao najznačajniji činilac koji opterećuju poslovanje firmi.

Radak je ukazao na to da direktor jednog preduzeća u Srbiji potroši više od 20 odsto svog vremena na administrativne procedure, dok svaki treći za to odvoji približno 50 odsto svog vremena.

On je ocenio da postoji trend smanjenja vremena koje privrednici provode u redovima pred šalterima, uz napomenu da su i dalje najduža čekanja u bankama, RFZO, Poreskoj upravi, Katastru nepokretnosti i Fondu PIO.

Prema njegovim rečima, to su ujedno i organizacije čijim šalterskim službama privrednici nisu zadovoljni, s obzirom na to da su njihove radnike ocenili prosečnom ocenom 2,69.

Ljubinko Đokić

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić ukazao je na to da ova lokalna samouprava ima najveći broj pruženih elektronskih usluga, zbog čega predstavlja primer dobre prakse i podsticaj drugim opštinama da i one počnu da pružaju svoje usluge na ovaj način.

On je naveo da su građani u početku bili najviše zainteresovani za dobijanje dokumenata kao što su izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, a potom i uverenja o državljanstvu.

To je posebno značajno za građane koji žive u mestima van gradskog područja, dodao je Đokić i najavio da će ova opština proširiti paletu usluga kako bi i dalje bila dobar servis građanima.

Direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović objasnio je da Portal eUprave razvija servise i za građane i za privredu, pri čemu potencijal portala koristi 15.000 građana, 35 organa državne uprave i 61 organ lokalne samouprave.

Stojanović je ocenio da se na osnovu ovih podataka može zaključiti da postoji prostor za dalje unapređenje, odnosno povećanje tog broja.

Korišćenjem portala, kako je naveo, korisnik može da plati više taksi za četiri organa uprave samo jednim popunjavanjem, što je dodatna ušteda vremena i troškova za građane.

On je uputio poziv građanima da predlože nove usluge, nakon čega će Direkcija za elektronsku upravu odabrati deset najboljih i omogućiti njihovu primenu.

Prema njegovim rečima, do kraja godine biće uvedeno osam novih usluga MUP-a koje se odnose na lična dokumenta, dok će u saradnji sa Poreskom upravom građanima biti omogućeno da izvrše elektronski uvid u stanje zaduženja svojih poreskih obaveza.

Građani koji žele da koriste ove usluge treba da imaju računar sa internet konekcijom, malim programima koji se mogu besplatno preuzeti, ličnu kartu sa digitalnim sertifikatom i čitač kartice koji služi za sva dokumenta sa kvalifikovanim sertifikatom (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), precizirao je Stojanović.

Putem Portala eUprava građani mogu zakazati termine za podnošenje zahteva za novu ličnu kartu i pasoš, registraciju i produženje registracije vozila, zamenu stare vozačke dozvole i brojne druge usluge.

Takođe, lokalne samouprave širom Srbije putem tog portala mogu da izdaju izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.
Portal je javnosti dostupan od juna 2010. godine, od kada se kontinuirano održava, razvija i tehnički unapređuje, uz povećanje funkcionalnosti.

Direkcija za elektronsku upravu će, u cilju povećanja broja opština i građana koji koriste taj portal, 28. oktobra u Beogradu organizovati „Olimpijadu eUprava“.

Pobednik će biti ona opština koja, u skladu sa brojem stanovnika, kreira najviše usluga i obradi najviše zahteva.

Lista svih usluga za građane i privredu koje se mogu realizovati putem Portala eUprava