Prvi skup u Srbiji o digitalnoj diplomatiji održava se 01. juna 2015. godine

708

Cover-bidd

Prvi skup u Srbiji o digitalnoj diplomatiji održava se, u organizaciji Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju, BIDD u ponedeljak 01.juna 2015. godine u 17.00 sati na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Jove Ilića 165,

Na tribini će se razgovarati o :

 Terminološkom značenju digitalne diplomatije,
 Trenutnom stanju i stepenu korišćenja digitalne diplomatije u Srbiji i svetu,
 Mogućnostima Srbije da koristi diplomatiju 21 VEKA,
 dosadašnjem radu i planovima Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju,
Na tribini će biti predstavljena pozitivna praksa u korišćenju digitalne diplomatije u svetu,
Pozvani su predstavnici ambasada u Beogradu, koje imaju osoblje koje se bavi javnom diplomatijom, profesori fakulteta koji izučavaju ovu oblast, sadašnje i bivše diplomate, kao i članovi BIDDa, Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju.
Jezik panela je srpski.

bidd flajer prednja

PROGRAM TRIBINE

Tribina ’’ Postanite digitalni ambasador Srbije’’

1. Uvodna reč i predstavljanje moderatora -mr Uroš Šošević, predsednik BIDD-a
2. Otvaranje tribine -mr Zvonko Šošević, osnivač BIDD-a, moderator
3. ‘’ Kratka istorija digitalne diplomatije ’’ – Prof. Milena Milićević, član BIDD-a
4. ‘’ Brendiranje i promocija države i nacije ’’ – Prof.Nenad Perić, koosnivač BIDD-a
5. ‘’ TWiplomatija Srbije kao predsedavajuće zemlje OEBS-a ’’, Branko Lazić,
6. ‘’ U kom haštagu Ti služiš? ‘’ Zoran Stanojević, RTS
PAUZA 15min

1. ‘’Korišćenje infografika u digitalnoj diplomatiji’’ – Branko Lazić, analitičar
2. ‘’Iskustvo SAD u digitalnoj diplomatiji ‘’ ambasada SAD u Beogradu, press atache Steve Stark, Vladimir Tošić, Digital Outreach Coordinator,
3. ‘’ Digitalna diplomatija i dijaspora ‘’, mr Nikolina Milatović Popović
4. ‘’ Verbalna i neverbalna komunikacija u elektronskom pregovaranju ’’, mr Dario Kršič,
5. ‘’ BIDD aktivnosti ’’ – mr Aleksandar Rakićević, član BIDD-a

6. FAQ sesija – svi govornici+publika

Beograd, 01. jun 2015, 17,00 sati Fakultet političkih nauka Jove Ilića 165

bidd flajer zadnja

Ako želite da prisustvujete ovom skupu pošaljite mail na adresu info@bidd.org.rs