Infografika i digitalna diplomatija

111

Danas na pragu treće decenije 21. veka svima je jasno da su društvene mreže izuzetno moćno oruđe u komuniciranju ne samo građana međusobno već i državnih zvaničnika / organa sa svojim građanima. Mnoge procedure u komuniciranju su ubrzane, neke su zbog toga poboljšane ali neke su postale i rizičnije po same korisnike jer se brzo plasiraju informacije. Tu su svakako i problemi u plasiranju neproverenih i na neadekvatan način obrađenih informacija ali i čitav skup informacija koje nazivamo “lažnim vestima” tj. Fake News koje mnogi danas koriste iz raznih razloga (od sticanje jeftine popularnosti do manipulisanja masama).

Dakle, informacije se brzo plasiraju a samim tim i brzo smenjuju. Današnji čovek apsorbuje i do deset puta više informacija nego početkom 1980 ih. Površnost i svaštarstvo su postali standard u današnjem opštenju. Ljudi misle da imaju više informacija u odnosu na ljude od pre nekoliko decenija ali to je relativno. Relativno jer se mnoge od tih informacija ne obrađuju na pravi način već se to čini površno i pitanje je da li ičemu služe. Neretko vode stvaranju konfuzije a manje kreiranju nekog društvenog progresa.

Jedan od mehanizama za brzo ali i jasno plasiranje informacija jeste infografika odnosno vizuelizacija poruke. Ona može biti od koristi, naročito u današnjem svetu kada znamo da prosečni korisnik društvenih mreža i online medija najčešće čita samo naslove i po par rečenica. Zbog toga infografika dobija na značaju jer šalje poruku u relativno kratkom vremenskom intervalu od svega par sekundi posmatranja i upoznavanja sa ponuđenim sadržajem.

U diplomatiji i generalno u javnim poslovima pravilno i jasno prezentovanje informacija ima svoj značaj. Infografik treba da privuče vašu pažnju na prvom mestu a na drugom mestu i da vam prenese jasnu i efektivnu poruku. Tako smo danas posle niza godina uigravanja u digitalnim komunikacijama došli do nivoa raznih kreativnih rešenja u plasiranju informacija od prostih, neretko najefektivnijih, do složenijih grafičkih prikaza koji možda govore i previše i nadilaze bazičnu poruku.

U nastavku ovog teksta potrudiću se da vizuelizujem priču o infografici jer suština je upravo u vizuelizaciji, ne u preteranoj verbalizaciji. Navešćemo niz primera u kojima infografika služi da olakša a neretko i da donese glavne poene onome koji prenosi poruku. Fotografija sa citatom, dijagrami, mape, zastave, strelice i razne druge ilustracije imaju za zadatak da vas upoznaju sa nečijim porukama u vrlo kratkom roku jer onaj koji šalje poruku želi da privuče vašu pažnju koja, kao štro smo rekli maločas, neretko biva nestabilna i disperzirana na niz kanala komunikacije.

Uzećemo kao primere tviter nalog @SRBDiplomacy iza čijeg sadržaja mogu lično odnosno profesionalno da stanem i još nekoliko naloga visokih svetskih zvaničnika i institucija, mahom ministarstava spoljnih odnosno inostranih poslova.

Primeri iz svetske prakse:

Vrlo jasan prikaz EU i partnerskih država uz izdvajanje određenih podataka od suštinskog značaja.

Jednostavna ilustracija. Jasan tekst na adekvatnoj pozadini sa fotografijom citirane osobe.

Snažna poruka putem fotografije uz čitko naveden povod i izdvojen heš teg.

Jasna vizuelizacija kome je i kolika je pomoć data.

Jednostavan prikaz koji i više nego jasno pokazuje da se organizuje evakuacija švajcarskih državljana iz Sidneja i da avion sleće u 06:15h.

Čitak citat GS UN na UN plavoj pozadini uz prateće heš tegove i isticanje web adrese.

Snažna poruka francuskog MIP na pozadini sa upadljivom (crvenom) bojom. Različita veličina fontova u cilju isticanja ključnog dela poruke u kampanji borbe sa COVID 19.

@SRBDiplomacy primeri:

Ilustrativan prikaz rasprostranjenosti DK mreže Srbije u Aziji. Istaknut simbol države i pobrojana konkretna predstavništva.

Prateća ilustracija koja kroz jasnu vizuelizaciju ukazuje na uslove putovanja u inostranstrvo različitim transportnim sredstvima tokom trajanja pandemije COVID 19.

Ilustracija koja vrlo simplifikovano ukazuje na informacije o evakuacijama avionom iz konkretnih gradova (COVID 19).

Prikaz širenja DK mreže Srbije kroz konkretne ilustracije, simbole država i brojku uz pozadinu koja ilustruje matičnu instituciju (MSP). I ovde istaknuta tamno plava boja koja se najčešće koristi u navednim infograficima.

Istaknute brojke koje se odnose na konkretne – opisane aktivnosti MSP u 2019. na temu kampanje za povlačenje JPN Kosova*.

Istaknut citat MSP sa likom ministra na plavetnoj pozadini. Dodat i grb Srbije sa datumom davanja izjave.

Klasičniji citat kojiuz pomoć fotografije i dodatnog teksta (dole desno) jasno ukazuje na to ko je dao izjavu koja se izdvaja na ilustraciji.

Najava telefonskog razgovora dva MIP. Istaknuto o kome se radi (fotografije) i o predstavnicima kojih država se radi (zastave). Telefonska slušalica u sredini objašnjava vrstu razgovora – kontakta.

Najava posete MIP. Ilustracija obuhvata fotografiju ministra, zastave Srbije i zemlje koju posećuje, kraći opis posete i logo konkretnog događaja – skupa. U pozadini fotografija grada u kom se događaj održava što dodatno pojašnjava celu poruku.

Ilustracija koja predstavlja “vizit kartu” Ambasade. Na ilustraciji istaknut izgled nove zgrade Ambasade u Stokholmu a u desnom delo čitko navedeni kontakt podaci.

Na osnovu prethodno prikazanog jasno je da infografici imaju efektivnu ulogu u artikulisanju određene poruke i informacije. Praćeni tekstualnim opisom (tekst tvita, posta …) uz korišćenje tzv. heš tegova i linkova koji vode na konkretne stranice veb sajtova ostvaruju pun efekat u promovisanju određenih aktivnosti. Treba imati na umu da se navedeno može izvesti i bez infografika, postavljanjem samo linka uz tekst ili i obične, najčešće vrlo formalne, fotografije.

No, isto takto treba imati na umu da zanimljivo infografičko rešenje može privući pažnju korisnika društvenih mreža i usmeriti ih na sadržaj koji ilustruju što više nego dovoljno govori o potencijalnoj korisnosti ilustracija ovog tipa koje svakako treba koristiti sa merom i ukusom uz jasno i nedvosmisleno slanje konkretnih poruka.

Branko Lazić, 9.11.2020.

https://brankofpn.wixsite.com/branko-serbia-blog/post/infografika-i-digitalna-diplomatija

Za 24h Weibo profil Ambasade Srbije u Kini skupio 300.000 pratilaca