Srbija prva u regionu po korišćenju društvenih mreža

729

52 odsto populacije, odnosno svaki drugi stanovnik Srbije koristi društvene mreže. Odnos muških i ženskih korisnika ide u prilog muškarcima (54,1% : 45,9%).Posmatrajući starosne grupe koje koriste najdominantniju društvenu mrežu Fejsbuk, podela ide u prilog mlađim korisnicima uzrasta od 18 do 24 godine

Ne dopustite deci da  sami ulaze u svet  društvene mreže

Foto: Shutterstock

Sa 52 odsto populacije Srbija je najveći korisnik društvenih mreža u regionu, a sedmi u Evropi, odmah posle Islanda, Norveške, Malte, Danske, Švedske i Velike Britanije.
Do ovog zaključka došlo se uporednom analizom podataka najzastupljenijih svetskih platformi za analitiku društvenih mreža, među kojima su i socialbakers.com, wearesocial.sg, alin1social.com i statista.com, koji pokazuju da gotovo svaki drugi stanovnik Srbije ima otvoren profil na društvenim mrežama, što je dosta iznad evropskog proseka.
„Kada je korišćenje društvenih mreža u pitanju, evropski prosek iznosi 40 odsto ukupnog broja stanovnika jedne zemlje, te je Srbija sa 52 odsto korisnika na samom vrhu pomenute liste. Veći broj korisnika ima samo Norveška i nekoliko zemalja Evropske unije, za koje je možda interesantno napomenuti da su, ukoliko izuzmemo Maltu, sve pozicionirane na severu kontinenta“, objašnjava Petar D. Đorđević, autor istraživanja objavljenog na sajtu kakoprodatimarketing.com.

Društvene mreže promenile način naših života

Društvene mreže promenile način naših života

On je istakao da prema podacima platforme za analitiku društvenih mreža, socialbakers.com, odnos muških i ženskih korisnika Fejsbuka u Srbiji ide u prilog muškarcima (54,1% : 45,9%) i sličan je svetskom proseku, dok gledajući starosnu strukturu, podela ide u prilog mlađim korisnicima.
„Najdominantniji su korisnici uzrasta od 18 do 24 godine (31%), sledi uzrast od 25 do 34 godine (28%), zatim 35 do 44 (17%), te 16 do 17 (7,7%) koliko je zastupljen i uzrast od 45 do 54 godine. Najmanje je zastupljena grupacija starija od 65 godina, a takvih je u Srbiji 1,6 procenata“, ističe Đorđević.

Društvene mreže

Društvene mreže | Foto: Shutterstock

Prema podacima platformi za analitiku, korisnici se na društvenim mrežama najviše interesuju za sektor hrane i pića, zatim modu, telekom operatere, alkoholne brendove i brendove iz sektora elektronske trgovine.