DIGITALNA DIPLOMATIJA – RAZVOJ, POJAM, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

DIGITALNA DIPLOMATIJA – RAZVOJ, POJAM, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Proces globalizacije i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) su doveli do promena na raznim poljima i do potrebe prilagođavanja savremenog društva novim izazovima. Povezanost sveta i brzi protok informacija su umnogome izmenili sliku sveta i uopšte funkcionisanje određenih sistema i obavljanje brojinih delatnosti. Tradicionalna diplomatija je takođe u tom talasu promena naišla na potrebu prilagođavanja i

Proces globalizacije i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) su doveli do promena na raznim poljima i do potrebe prilagođavanja savremenog društva novim izazovima. Povezanost sveta i brzi protok informacija su umnogome izmenili sliku sveta i uopšte funkcionisanje određenih sistema i obavljanje brojinih delatnosti. Tradicionalna diplomatija je takođe u tom talasu promena naišla na potrebu prilagođavanja i usvajanja novih načina funkcionisanja. Danas smo svedoci da digitalna diplomatija predstavlja realnost savremenih diplomata i političara. Bitno je da naglasimo da ona nije zamena klasične diplomatije, već predstavlja dopunu procedurama tradicionalne diplomatije.

Pre nego što pristupim analizi digitalne diplomatije, potrebno je da se osvrnem i na pojam javne diplomatije. Termin javna diplomatija se najviše koristio za vreme hladnog rata, da bi po njegovom završetku više počeo da se koristi termin – meka sila (soft power). Termin meka sila je uveo Džozef Naj, profesor sa Harvardskog univerziteta, koji je bio i član administracije Bila Klintona. Naj u svojoj knjizi “Budućnost moći” navodi kako se klasična diplomatija (kabintetska diplomatija – koja je podrazumevala slanje poruka jednog vladara drugom kroz poverljive kanale komunikacije) postepeno dobijala oblike i javne diplomatije kroz nastojanje država da indirektno utiču na druge vlade. Na složenost javne diplomatije uticao je razvoj novih tehnologija, ali i pojava međuvladinih i transnacionalnih organizacija. Sada se komunikacija i uticaj šire i uključuju pored vlada država i javnost, društvo i nevladine organizacije.

Pojam digitalna diplomatija je prvi put opisan 2001. godine kao jedna od priča u gradu i hodnicima međunarodne diplomatije. Neki su definisali digitalnu diplomatiju kao rastuću upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i platformi društvenih mreža u vođenju javne diplomatije. Oni koji usvajaju ovu definiciju veruju da se medij promenio, ali ne i poruka. Umesto da se poruka stranoj javnosti šalje preko radija, sada se sa njom komunicira preko twitter, facebook i youtube kanala. Ono što je jasno iz prvih definicija ovog pojma jeste da digitalna diplomatija predstavlja samo jedan od načina na koji diplomatija funkcioniše, ali zbog same složenosti i izbora alata koji su na raspolaganju savremenim dplomatama zahteva posebnu definiciju i analizu.

Važan segment digitalne diplomatije predstavlja i analiza dostupnih podataka, odnosno Big data koji predstavlja složen skup podataka čiji je najveći izvor upravo internet. Izazovi obrade Big data uključuju njihovo dobijanje, smeštanje, pretragu, deljenje, analizu i vizuelizaciju. Na internetu se danas može pronaći mnoštvo podataka iz kojih treba izvući korisne informacije pomoću kojih bi mogli da se predvide događaji kao što su recimo teroristički napadi. To za sada ipak nije moguće, ali na procesiranju Big data se napreduje svaki dan i to će uskoro predstavljati našu stvarnost.

Istraživanja su pokazala da se u svrhe digitalne diplomatija najviše koristi twitter, a zatim facebook i na kraju ostale mreže.

Slika 1.1 Najčešće platforme za digitalnu diplomatiju

Kada je twitter u pitanju, ovo su pet lidera na svetu koji imaju najviše pratilaca na twitter nalogu u 2016. godini. Kada pogledamo ovu tabelu, vidimo da Amerika i Indija, odnosno njihovi lideri imaju dosta dobru digitalnu strategiju.


Slika 2.1
Pet najpraćenijih lidera na svetu (Preuzeto sa Twiplomacy.com)

Ukoliko analiziramo praćenje organizacija na twitter-u, primećujemo da je broj pratilaca znatno manji nego kada su u pitanju personalizovani nalozi lidera. U svakom slučaju, Ujedinjenje Nacije drže prvo mesto sa 7 milona pratilaca.

Slika 2.2 Pet najpraćenijih organizacija na svetu (Preuzeto sa Twiplomacy.com)

 

Kada je reč o facebook-u, lideri su uglavnom lajkovani od strane istog broja korisnika kao i na twitteru, dok kod organizacija je statistika malo drugačija, tako da se Ujedinjene Nacije nalaze na 6. mestu po broju lajkova, dok je na prvom mestu UNICEF. Instagram je mreža koja tek dobija na značaju i uglavnom je više korišćena od strane organizacija, nego od strane personalizovanih naloga lidera.

Ukoliko neko želi da shvati obim fenomena digitalna diplomatija, svakako treba da obrati pažnju na digitalni mehanizam Stejt dipartmenta koji obuhvata više od 288 Facebook profila, 200 tvitter kanala i 125 You Tube kanala. Ovaj mehanizam predstavlja globalnu medijsku i digitalnu imperiju.

Digitalna diplomatija predstavlja realnost i potrebu koja u Srbiji nije još uvek u potpunosti shvaćena. Ono što je vrlo značajno jeste da takav način obavljanja diplomatskih aktivnosti je dosta jeftiniji, a da pritom stvara uticaj koji je veoma širok. Srbija zajedno sa drugim zemljama u regionu zaostaje u primeni digitalne diplomatije. Ono što Srbija ima jesu školovani inženjeri i aktivni korisnici mreža, međutim da bi postala zemlja koja ima ozbiljnu digitalnu diplomatsku strategiju potrebno je da postoji svest o potrebi digitalne diplomatije, kao i plan kako da se ona adekvatno razvije i upotrebi. Krajnji rezltat pravilne primene alata digitalne diplomatije je stvaranje meke moći u oblastima sporta, kulture, gastronomije, turizma, umetnosti, a sve to uz minimalna materijalna ulaganja se prenosi hiljadama i milionima umreženih stanovnika u svetu. Na taj način oni mogu čuti o kvalitetima i vrednostima koje Srbija poseduje, ali i postati potencijalni politički i ekonomski partneri.

 

Autorka Marija Milovanović, diplomirana politikološkinja za međunarodne poslove, je članica Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji

http://www.emins.org/srpski/news/article/digitalna-diplomatija-razvoj-pojam-izazovi-i-mogucnosti

 


Korišćeni izvori:

 

 • Dž.R.Beridž, Diplomatija teorija i praksa, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd 2008.
 • Džozef Naj, Budućnost moći, Arhipelag, Beograd 2012.
 • https://www.bidd.org.rs/dr-slobodan-vukcevic-izazovi-diplomatije-u-digitalnom-dobu/
 • http://srb.fondsk.ru/news/2013/11/23/goran-tesic-iavna-diplomatiia-meka-sila-i-big-data.html
 • https://digdipblog.com/countries-on-twitter-and-facebook/
 • https://www.bidd.org.rs/sta-je-digitalna-diplomatija-kako-se-moze-primeniti-u-srbiji/
 • http://institute-ei-ic.org/?page_id=160
Please follow and like us:

RSS BIDD

 • Found on the Web: U.S. Declares War On Germany 18th Feb 2019
  Erik Sass, Mental Floss, April 4, 2017; original article contains additional illustrations; see also article on Creel and WWI propaganda in Excerpt: [I]n the speech’s climactic passage, Wilson laid his request before Congress: With a profound sense of the solemn and even tragical character of the step I am taking and of the grave responsibilities […]
 • UK would face “formidable challenge” to replicate Erasmus programs 18th Feb 2019
  Kerrie Kennedy, thepienews.com, Feb 18 2019 Image from article: The Committee urged the UK and the EU to work together to avoid any disruption to Erasmus+ placements in the event of a no-deal scenario. Photo: Wikicommons/ Dave Kellam. The House of Lords EU Home Affairs Sub-Committee has called on the UK government to clarify its […]
 • Trump’s Venezuela policy: Cubans to the Left, Cubans to the Right 18th Feb 2019
  John Feeley, univision.com; John Feeley was US Ambassador to Panama and is a Univision political analyst. Image from article: President Trump signing a new Cuba policy order in Miami, June 16, 2017. Left to right: Secretary of State Rex Tillerson, Commerce Secretary Wilbur Ross, Florida Governor Rick Scott, Senator Marco Rubio, Vice President Mike Pence. […]
 • ‘Covering the White House and the World’ coming to VOA Museum 18th Feb 2019
  cincinnati.com Image from article: Steve Herman, VOA White House Bureau Chief. Steve Herman is a native Cincinnatian and attended elementary school here, but he’s traveled the world throughout his journalism career. Now the White House bureau chief for the Voice of America in Washington, D.C., Herman will speak on “Covering the White House and the […]
 • Cultural Diplomacy conference to be held in Abu Dhabi on February 27 18th Feb 2019
  Afkar Abdullah, khaleejtimes.com February 18 Image from article, with caption: Dr Kamel Al Mu'aini, president of the International Institute for Cultural Diplomacy (IIDC)-Photo by M. Sajjad/ Khaleej Times The conference will focus on how the media affect the cultures of the people. The International Institute for Cultural Diplomacy announced on February 18 that it will […]

RSS Diplo Portal Belgrade

 • Представление программы бесплатного обучения в России 15th Feb 2019
  В Русском доме 13 февраля прошла презентация программы получения бесплатного высшего образования в вузах Российской Федерации. Потенциальные кандидаты смогли получить подробную информацию о условиях ежегодного конкурса на получение стипендий для бесплатного образования в России в рамках выделенных для граждан Сербии квот, который РЦНК проводит в январе-марте, а также информацию о том, как необходимо подавать документы, […]
 • Представљање програма бесплатног студирања у Русији 15th Feb 2019
  У Руском дому је 13. фебруара одржана презентација о програмима добијања бесплатног високог образовања на универзитетима Руске Федерације. Потенцијални кандидати су могли да добију детаљну информацију о условима годишњег конкурса за добијање стипендија за бесплатно образовање у Русији у оквиру квота, које су издвојене за српске држављане. Конкурс организује РЦНК од јануара до марта. Кандидати […]
 • Сербские старшеклассники в гостях у Русского Дома 15th Feb 2019
  13 февраля РЦНК Общество русско-сербско-белорусской дружбы из г.Смедерево организовало посещение РЦНК для группы старшеклассников и их преподавателей из г.Смедерево и г.Велика Плана. Для учеников это был первое знакомство с Русским Домом. Сотрудники РЦНК провели ознакомительную экскурсию и рассказали о истории создания и работе центра. В рамках визита сербские школьники смогли посетить открывшуюся в РЦНК выставку […]

Most Viewed Posts

 • Twitter Suspends Hamas Accounts (1,361)
  By ROBERT MACKEYLast Updated, Sunday, Jan. 19 | Several Twitter accounts used by the military wing of Hamas have been suspended by the social network in recent days, angering the Islamist militants and delighting Israel’s military. #Twitter has suspended the official account of #Hamas, a terrorist group that uses social media to threaten #Israel http://t.co/g1UxKc9fpf
 • Humanitarian Intervention: Advantages and Disadvantages in East Timor and Kosovo (391)
  Have There Been Occasions on Which the Advantages of Humanitarian Intervention Using Armed Force have Outweighed the Disadvantages? Humanitarian intervention can be defined as the attempts of a foreign state to prevent violations of human rights in another state, often through the use of armed force. The use of armed force to protect human rights,
 • Brain drain in Serbia today (389)
  How does the Serbian government cope with the problem of brain drain today? The latest OECD publication, SOPEMI 2014 shows that 39 thousand persons emigrated in 2012 from Serbia to OECD countries only. (At the beginning of the global economic and financial crisis, the emigration from Serbia to OECD countries amounted to 27,000 in 2008.)

How Belgrade based diplomats use Digital Diplomacy and Internet 2016

Diplo Portal Belgrade

Please follow and like us:
Scroll Up

Enjoy this blog? Please spread the word :)