O nama

2461

„Beogradska inicijativa za digitalnu javnu diplomatiju“ BIDD je nevladino, neprofitno i nezavisno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti digitalne i javne diplomatije.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i primene digitalne i javne diplomatije kao savremene oblike promocije vrednosti Srbije i zemalja u okruženju.
Radi ostvarivanja navedenih ciljeva Udruženje se bavi sledećim aktivnostima:
1. istraživanje javne i digitalne diplomatije,
2. promovisanje vrednosti Srbije i zemalja u okruženju,
3. informisanje i edukacija građana Srbije, njenih zvaničnih institucija i građanskih inicijativa u oblasti javne i digitalne diplomatije,
4. umrežavanje građana i institucija,
5. podsticanje i podrška inicijativama za izučavanje i primenu digitalne i javne diplomatije,
6. prenošenje znanja i primena stečenih iskustava,
7. realizacija skupova, seminara, predavanja, tribina i drugih oblika razmene informacija u oblasti digitalne i javne diplomatije,
8. realizacija programa poseta, praksi, susreta i razmena mladih i studenata,
9. realizacija projekata, istraživanja i savetovanja,
10. izrada i publikovanje brošura, analiza, studija, stručno-naučnih radova, zbornika i knjiga, aplikacija i ostalih sličnih sadržaja.

 

Kontakt  info@bidd.org.rs