Drugi međunarodni simpozijum o obrazovanju i držanju nastave na stranom jeziku ( ISLET ) 2016

584

Posle prethodnog simpozijuma koji je bio održan u Kapadokiji,Turska ovogodišnji domaćin drugog po redu naučnog skupa bio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. ISLET 2016  je održan u periodu od 26 do  28. maja u saradnji sa partnerskim univerzitetom iz Nevsehira i uz ogromnu podršku Turske razvojne agenicje (TIKA) i Ambasade Turske u Srbiji .Na otvaranju događaja je prisustvovao i ambassador Turske u Srbiji, njegova Ekselencija Mehmet Kemal Bozay i dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta Nevsehir, gospodin Mehmet Dursun Erdem.

Ideja  skupa  jeste povezivanje naučnih radnika i studenata  sa svojim kolegama sa svih univeziteta iz Turske. Radni jezici skupa su bili engleski,turski i srpski. Na simpozijumu je bilo reči o najnovijim metodama držanja nastave, upotrebi savremenih tehnologija u nastavi, kao i istorijskog razvoja turkologije i učenja turskog jezika. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su na ovom skupu učestvovali i  studenti sa smera turskog jezika i književnosti, čiji će radovi biti objavljeni u zborniku radova i  u turskim univerzitetskim novinama.

Marko Ilić,

Beogradska inicijativa za digitalnu i javnu diplomatiju