Meksička diplomatija ulazi u eru digitalne diplomatije

690

mexico portal  2Inovacije koje će promeniti kominikacije Ministarstva spoljnih poslova Meksika, predtavljene su na godišnjem susretu ambasadora i konzula, početkom januara 2016. godine.
Na skupu je glavna tema bila efikasnost moderne diplomatije Meksika. Pored tradicionalnih medija poput štampe, televizije i radija, Meksiko se okreće digitalnim medijima i društvenim mrežama koje preuzimaju primat u savremenoj razmeni informacija.
Diplomate danas rade u tranziciji dve paradigme, gde informacije putuju brže nego ikada, gde se uklanjaju daljinske granice a pratioci informacija se fokusiraju na segmente koji ih zanimaju. U takvim uslovima, meksička spoljna politika preuzima odgovornost da se adaptira novim uslovima, i da na novi način uspostavi bolju komunikaciju sa građanima i mešunarodnim okruženjem.
U sklopu Nacionalne digitalne strategije, Meksiko je predstavio savremeni portal, koji će omogućiti jednostavniji pristup i kvalitetnije informacije o uslugama Ministarstava i Agencija na adresi www.gob.mx .

Ministarstvo spoljnih poslova Meksika, aktiviralo je mobilnu aplikaciju SREMonitor, koja će korisnicima ponuditi informacije prema njihovim interesovanjima i potrebama. Kao dodatna podrška pokreće se televizijski kanal SREtv sa posebnim sadržajima i programima.
SREtv biće TV kanal za internu upotrebu, Ministarstva, emitovaće program uživo, sopstvene emisije ali će i prenositi vesti sa zvaničnih kanala i agencija u Meksiku, kakav je Notimex.

Mr. Zvonko Šošević,

za Beogradsku inicijativu za digitalnu i javnu diplomatiju

mexico portal 1