Nove tehnologije u političkim kampanjama

731

SlabyO kampanji Baracka Obame, kao prvoj izbornoj kampanji koja je iskoristila nove medije dosta se govorilo u svjetskoj javnosti, ali i na prethodnim POINT konferencijama, a ove godine imali smo priliku upoznati čovjeka koji je bio voditelj ovih kampanja.

Michael Slaby, voditelj tehnologija u kampanji Baracka Obame u kampanjama 2008. i 2012. godine, u svojoj prezentaciji na POINT 3.0 konferenciji govorio je o upotrebi tehnologija u vođenju izborne kampanje za američkog predsjednika.

Na početku svoje prezentacije Slaby je prikazao kako je u posljednjoj deceniji došlo do fragmentacije medija prvenstveno zahvaljujući pojavi internet portala, blogova i društvenih mreža, te se od 90-ih godina, kada su postojali samo tradicionalni kanali oglašavanja, danas došlo do potpune fragmentacije ovih kanala u čitavu mrežu dostupnih alata. U ovom periodu je svakako došlo i do promjene uloge medija gdje je i novinarstvo sa novim tehnologijama doživjelo svoj preporod, smatra Slaby.

Prema njegovim riječima fragmentacija medija koja se dogodila u posljednjem desetljeću je važna, ali je pored toga važnija međupovezanost medija koja se danas dešava.

„Ranije su korišteni samo tradicionalni kanali da bi se došlo do ciljne publike. Postojala je jasna hijerarhija i smjer komunikacije. U tradicionalnoj kampanji ako bismo napravili TV oglas on bi bio emitovan samo na TV-u, dok se ovakvi oglasi danas većinom gledaju na Youtube-u“, rekao je Slaby.

Međutim iako danas postoji veliki broj mreža koje se mogu koristiti u kampanjama te se logično prvo postavljaju pitanja o njihovoj upotrebi, kako kaže Slaby, ne treba zaboraviti da je u početku najvažnije postaviti sebi pitanje o tome kakvu poruku želimo da pošaljemo.

„Prvo moramo imati jasnu predstavu o sebi da bismo na tome mogli graditi kampanju i njene smjernice“, kaže Slaby.

Sama vidljivost kampanje prema njegovim riječima nije uspjeh sama po sebi i ako nemamo jasne strateške smjernice uspjeh bi mogao izostati.

„S obzirom da u umreženom svijetu danas informacije teku jako brzo, moramo donositi brze strateške odluke. Kada to uradimo, onda možemo početi razmišljati o socijalnim mrežama poput facebooka i twittera, ali i relaciji online – offline kako bismo osnažili zajednicu. “, rekao je Slaby.

Uz pomoć društvenih mreža u kampanji 2008. godine uključeni su ljudi koji se nisu bavili politikom niti ih je previše interesovala, ali su se uključili u kampanju kao volonteri i u konačnici kao glasači.

„Ukoliko želimo nove ljude u kampanji moramo tražiti nove metode. Mi smo ušli u inovaciju zbog političke neophodnosti. U kampanji mi moramo da razmišljamo kako skupiti novac, kako angažovati ljude i koju poruku im poslati, te kako dobiti što više glasova. To su tri ključne stvari u kampanji: novac – poruka – mobilizacija“, ističe Slaby te dodaje da je upravo zbog toga potrebno prvo definisati ključne poruke prije razmišljanja o taktikama.

Iako uz pomoć novih tehnologija mi lakše dopiremo do glasača i dajemo im jasnije i preciznije poruke sa više podataka, prema njegovim riječima, važno je biti u offline svijetu, raditi akcije od vrata do vrat, te željeti da glasači komuniciraju jedni sa drugima.

„Princip da su ljudi pravi vlasnici političkih procesa nije novost, ali sa druge strane njihovo osnaživanje putem društvenih mreža je bilo vrlo bitno“, kaže Slaby.
U predsjedničkoj kampanji 2012. godine, kako kaže Slaby, na osnovu iskustva iz prethodne kampanje, bilo je dosta vremena za planiranje i razvijanje novih alata, ali prncip je u stvari ostao isti – „dobiti više glasova od drugog kandidata“.

Tako je u kampanji 2012. godine uz pomoć inovacija skupljeno 4.4 miliona dolara, aktivno uključeno 2.2 miliona volontera, ostvareno preko 150 miliona personalnih kontakata sa glasačima, što je u konačnici rezultiralo osvajanjem 66 miliona glasova građana i 332 elektorska glasa.

Ovom uspjehu doprinjela je i sve veća upotreba aplikacija na mobilnim telefonima koja je omogućila gotovo trenutnu interakciju sa ciljnom publikom.

Slaby je na kraju istakao da će brzi razvoj tehnologije sigurno uticati i na naredne kampanje.

„Ako me pitate šta će se to koristiti u narednim kampanjama ja neću imati odgovor na to pitanje“, zaključio je Slaby.

Broadcast live streaming video on Ustream

http://point.zastone.ba/nove-tehnologije-u-politickim-kampanjama/