Paul Rockower – YouTube [pertains to public diplomacy/gastrodiplomacy]

377

youtube.com
Video for "public diplomacy"
Executive Director / Levantine Public Diplomacy [JB emphasis] Gastrodiplomasi alanına ve kavramsallaşmasına öncülük eden Paul Rockower, gastronomi ve dış politikanın kesişimi hakkında kapsamlı araştırmalar yapmış, yazılar yazmış ve dersler vermiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın American Music Abroad ve Next Level programlarını bir çok ülkede yönetmiştir. Cezayir’den Irak’a, Venezuela’dan Zimbabwe’ye kadar farklı ülkelerde kültürel diplomasi programları gerçekleştirerek ABD Diplomatik Merkezleri ile projeler geliştirmiştir. Hindistan ve Tayvan Dışişleri Bakanlıkları ile çalışan Rockower, Kamu Diplomasisi Yüksek Lisansı’na sahiptir.
Original Article